jazykyinteraktivne.cz

svátek má Miloš, 25.1. 2020
16.12. 11

Předměty a rozvrh hodin

Všeobecné předměty. Odborné předměty pro obory vzdělání cestovních ruch, popř. hotelnictví. Rozvrh hodin. (B1)
Studenti procvičují slovní zásobu zaměřenou na všeobecné školní předměty. Upevňují si slovní zásobu zaměřenou na odborné předměty. Poslouchají rodilého mluvčího. Na základě poslechu zapisují správné odpovědi. Na základě textu pracují s rozvrhem hodin. Procvičují a upevňují si slovní zásobu.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora