jazykyinteraktivne.cz

svátek má Lýdie, 14.12. 2019
03.01. 12

Přídavná jména -ed/ -ing

Pravidla používání a rozlišování významu v rámci jednotlivých adjektiválních dvojic jsou procvičována na řadě cvičení, i za použití internetových zdrojů. Úroveň dle SERRJ: B1
Tento výukový materiál se zaměřuje na problematiku anglických dvojic přídavných jmen zakončených na -ED a -ING. V první fázi jsou pravidla užívání prezentována na základě indukce, poté následují cvičení na rozlišování významových rozdílů, následuje tvoření vět, překlad nejběžnějších adjektiválních dvojic. Závěr je věnován procvičování za použití jak stránek tohoto VM, tak i dalších zdrojů vyhledaných na internetu.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora