jazykyinteraktivne.cz

svátek má Zbyněk, 16.6. 2019
07.02. 12

Počasí ve Velké Británii

Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení a osvojení si základní slovní zásoby popisujíci roční období a počasí. SERRJ: A1
1. Označení ročních období 2. Typy počasí 3. Vyjádření počasí přídavným jménem, slovesem a podstatným jménem 4. Doplňování chybějících slov 5. Oprava chybných tvrzení 6. Odpověď na otázky
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora