jazykyinteraktivne.cz

svátek má Dana, 11.12. 2019
13.02. 12

Questions

Přehledné shrnutí gramatických pravidel pro tvoření otázek-yes/no, tázací slova, pomocná slovesa, krátké odpovědi, otázka na podmět- je doplněno množstvím příkladových otázek zaměřených na vlastní zkušenosti žáků a důsledné uplatnění a procvičení jazykových struktur.SERRJ A1
Pro tento předváděcí sešit není třeba připojení na internet. Cíl: Zopakovat a procvičit tvoření otázek na základní úrovni, zaměřit se na tázací slova, pomocná slovesa, krátké odpovědi a otázky na podmět. Závěrečné opakování - hledání chyb. Časová dotace: Přibližně 2 vyučovací hodiny - podle uvážení učitele
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora