jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
25.03. 12

Modální slovesa

Přehledné shrnutí gramatických pravidel pro tvoření a použití modálních sloves - na úrovni A1 se materiál zaměřuje pouze na slovesa can, could, must, needn´t a should. Žáci je následně procvičují a upevňují překladem, doplňují je do vět a reagují na dané situace.
Pro tento předváděcí sešit není třeba připojení na internet. Cíl: Seznámit se s modálními slovesy, jejich zvláštnostmi a základním použitím sloves can, could, must, should a needn´t. Časová dotace: Přibližně 2 vyučovací hodiny - podle uvážení učitele
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora