jazykyinteraktivne.cz

svátek má , 6.7. 2020
14.03. 12

Drogy

Základní slovní zásoba daného tématu.
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Drogy". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora