jazykyinteraktivne.cz

svátek má Patrik, 19.2. 2020
14.03. 12

Drogy

Základní slovní zásoba daného tématu.
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Drogy". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora