jazykyinteraktivne.cz

svátek má Lýdie, 14.12. 2019
15.10. 12

Robin Hood

Jeden z příběhů o Robinu Hoodovi je rozdělen do šesti částí a při jejich četbě studenti procvičují gramatiku a slovní zásobu - doplní slovesa, odstraní nadbytečná slova, opraví chyby, převedou přímou řeč na nepřímou a dotvoří příběh.
Pro tento předváděcí sešit není třeba připojení na internet. Cíl: Seznámit se s jednoduchým příběhem formou různých gramatických a lexikálních cvičení. Časová dotace: Přibližně 1 vyučovací hodina.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora