jazykyinteraktivne.cz

svátek má Václav, 28.9. 2020
10.10. 12

Frázová slovesa s GIVE

Přehled základních frázových sloves s GIVE. A2
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Frázová slovesa s GIVE". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora