jazykyinteraktivne.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2020
05.10. 12

Dopravní značky

Výukový materiál je zaměřen na slovní zásobu (dopravní značky). Studenti jsou vedeni, aby tuto slovní zásobu aktivně používali. Materiál obsahuje praktická cvičení (přiřazovačky, multiple-choice) a zároveň zadání pro komunikační cvičení ve dvojicích. Součástí je též doplňující materiál - cedule ve VB a jejich význam.
K tomuto materiálu nejsou potřeba žádné speciální pomůcky. Ke všem stranám je připojen pracovní list pro studenty, který lze předem vytisknout.10-tá strana odkazuje na stránky www.helpforenglish.cz, kde je možné otevřít doplňková cvičení a testy.CÍL: Procvičení slovní zásoby, komunikačních dovedností.Mezipředmětové vazby: zeměpis, občanská výchova. Časová dotace: 1-2 vyučovací hodiny nebo části hodin.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora