jazykyinteraktivne.cz

svátek má Dana, 11.12. 2019
31.10. 10

Truhlářské nástroje

Žáci poznají základní anglickou odbornou slovní zásobu oboru truhlář a rùznými činnostmi ji budou procvičovat a fixovat. SERRJ A1
Cíl: žáci poznají základní anglickou odbornou slovní zásobu oboru truhlář a rùznými činnostmi ji budou procvičovat a fixovat. Materiál je možno použít jako celek při prezentaci nového učiva - jedna vyučovací hodina - ale hlavně jako opakovací dle potřeby - výběr stránek. Cílová skupina: učni oboru truhlář. Použité nástroje: Výběr obtažením, Pero, Vyplnit.
Úroveň: A1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora