jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
07.10. 10

Ztráta a hledání zaměstnání

Prezentace a procvičení slovní zásoby. Fáze od ztráty zaměstnání až po pohovor. Úroveň podle SERRJ: B2.
Prezentace slovní zásoby ve všech fázích hledání práce. Gramatické cvičení na používání daných sloves v patřičném slovesném čase. Praktický příklad motivačního dopisu, životopisu, praktické rady k pohovoru. Vše orientováno pro praktické využití. Každá strana sešitu navíc představuje jakési subtéma, o kterém se dá hovořit při ústní zkoušce. Na subtématech se snadněji vytváří tzv.mind maps, doporučované při přípravě na "potítku" ústní zkoušky.
Úroveň: B2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora