jazykyinteraktivne.cz

svátek má Oleg, 20.9. 2020
30.10. 12

Frázová slovesa s ON

Přehled vybraných frázových sloves s ON. B1
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Frázová slovesa s ON ". Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora