jazykyinteraktivne.cz

svátek má Dana, 11.12. 2019
18.12. 12

Školní život

Slovní zásoba, brainstorming, mluvený projev, mimoškolní aktivity.
Tento výukový materiál prezentuje slovní zásobu na dané téma ve formě převážně konverzační, t.j. většina stránek předkládá větší či menší počet otázek, které mají přimět žáky k používání nově nabyté slovní zásoby ve vlastním ústním přednesu. Zařazena je rovněž terminologie typů škol nebo poslechové cvičení úrovně B1. Zahrnuta je i stránka věnována mimoškolním aktivitám.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora