jazykyinteraktivne.cz

svátek má Marcela, 20.4. 2021
13.12. 12

Must, mustn´t, needn´t

Výklad pravidel použití vybraných způsobových sloves MUST, MUSTN´T a NEEDN´T. Procvičení a upevnění daného gramatického jevu. Úroveň A1
Žáci si zopakují pravidla použití vybraných způsobových sloves MUST, MUSTN´T, NEEDN´T. Seznámí se s pravidly použití modálních sloves, která vyjadřují jistotu, příkaz, zákaz, důraznou radu a povinnost. Procvičí si a upevní dané gramatické jevy pomocí různých interaktivních úloh - spojovací či doplňovací cvičení, překlad vět, rozlišování významu slovesa MUST, MUSTN´T, NEEDN´T.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora