jazykyinteraktivne.cz

svátek má Dana, 11.12. 2019
21.09. 10

Shopping in malls?

Nakupování - potřebná slovní zásoba - mind map, aktivity na procvičení, druhy obchodů a porovnání s obchodním centrem. SERRJ A2
Cíl: žáci si připomenou a rozšíří slovní zásobu oblasti nakupování a rùznými činnostmi ji budou procvičovat a fixovat. Budou uvažovat o výhodách a nevýhodách nakupování v obchodních centrech a procvičovat probírané jazykové struktury, např. vazbu There is/are a předložky pohybu. Materiál je možno použít jako warming up při tématu Shopping - jedna vyučovací hodina - nebo rozdělit dle úvahy či potřeby učitele. Cílová skupina: žáci na úrovni A2.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora