jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
25.12. 12

Phrasal verbs 2

Materiál shrnuje informace o frázových slovesech, jejich tvoření, významu, pozici předmětu a synonymech. Výběr frázových sloves se řídí učebnicí Maturita Solutions na úrovni Intermediate. Především ale nabízí procvičení frázových sloves a mnoho námětů pro speaking.
Pro tento předváděcí sešit není třeba připojení k internetu. Cíl: Prezentovat a procvičit frázová slovesa se slovní zásoby Maturita Solutions Intermediate. Časová dotace: Přibližně 1 vyučovací hodina.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora