jazykyinteraktivne.cz

svátek má Vendula, 6.4. 2020
19.11. 10

Traditional sports and games of English speaking countries

Základní údaje o sportech konkrétních anglicky mluvících zemí, seznámení se základními pravidly, výzbrojí, herními situacemi. Úroveň podle SERRJ: B1.
Základní údaje o sportech konkrétních anglicky mluvících zemí, seznámení se základními pravidly, výzbrojí, herními situacemi. Rozvoj kompetence ke čtení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti sportu. Poslech s porozuměním. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora