jazykyinteraktivne.cz

svátek má Lýdie, 14.12. 2019
11.01. 11

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Tvoření a obohacování slovní zásoby, synonyma a opozita, přehled stupňování přídavných jmen a příslovcí, porovnávání celebrit, vytvoření identikitu "pachatele". Inspirace pro navazující aktivity. SERRJ A1
Žáci si připomenou a rozšíří slovní zásobu přídavných jmen a příslovcí, hledají synonyma a opozita, vyvodí pravidla stupňování. Srovnávací vazby budou procvičovat atraktivními činnosti- křížovka, porovnání celebrit, nej- podle Guinnessovy knihy rekordù, vytváření identikitu "zločince". Materiál je možno použít jako doplňkové aktivity, zpestření či odlehčení "gramatické" hodiny. Cílová skupina: žáci na úrovni A1-A2. Použité nástroje: Výběr obtažením, Pero, Fotoaparát, připojení na Internet.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora