jazykyinteraktivne.cz

svátek má Amálie a Libuše, 10.7. 2020
06.12. 10

Česká NEJ

Charakteristické rysy české krajiny, architektury měst, vesnic, humoru, kuchyně,, současné kultury a sportu. SERRJ B2.
Studenti si uvědomí přednosti naší země, osobité rysy české krajiny, starobylé architektury měst, vesnic, humoru, národní kuchyně, současné kultury a význam sportů. Rozvoj řečových dovedností je založený na jazykové interakci, dialozích, diskusích, vyjadřování vlastních názorů a postojů.
Úroveň: B2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora