jazykyinteraktivne.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2021
20.12. 10

Popis školy, vybavení učeben

Popis školy, chodby, učeben a předmětů v nich. Úroveň podle SERRJ B1.
Interaktivní cvičení na osvojení a procvičení slovní zásoby týkající se popisu školní budovy, okolí, školních učeben a předmětů v nich, popis obrázků. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora