jazykyinteraktivne.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
31.12. 10

Beowulf

Výukový materiál slouží k obeznámení se s klasickým dílem britské literatury - Beowulfem. (B2)
Žáci si zopakuji, co je to epická báseň, uvádějí příklady. Seznámí se s postavami, základním dějem a poetickou stránkou Beowulfa. Doplní krátký kvíz a shrnutí celého díla.
Úroveň: B2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora