jazykyinteraktivne.cz

svátek má Dana, 11.12. 2019
15.12. 11

School newspaper

Základní slovní zásoba k tématu novin, studenti - novináři vytvoří číslo školních novin. Budou vkládat texty- krátké články, rozhovory, dopisy redakci, inzeráty, recenze-fotky a další příspěvky. Celý produkt mohou publikovat na webu školy či tisknout. SERRJ A1
Studenti jsou v průběhu prezentace vedeni, aby vytvořili jedno vydání školních novin. Projdou základní slovní zásobu k tématu, rozhodnou se o typu novin, pozicích v týmu a obsahu výtisku. Sami pak budou vkládat texty- krátké články, rozhovory, dopisy redakci, inzeráty, recenze-fotky a další příspěvky. Celý produkt mohou publikovat na webu školy či tisknout. 1 vyučovací hodina pro slovní zásobu a zadávání úkolů. Pro úvodní hodinu nejsou třeba žádné další pomůcky ani internetové připojení.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora