jazykyinteraktivne.cz

svátek má Valérie, 18.4. 2021
13.02. 11

Druhy médií

Druhy médií - internet, časopisy, noviny, televize a mobilní telefony. A2
Obsahem práce je komplexní rozbor vybraného tematického celku, konkrétně "Druhy médií" - internet, časopisy, noviny, televize a mobilní telefony. Pozornost je především věnována rozšíření slovní zásoby. Cílem je propojit téma v jeden celek, v rámci kterého mají studenti možnost rozvinout své komunikativní kompetence a zopakovat a navázat na předcházející znalosti. Motivace, výklad a procvičení.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora