jazykyinteraktivne.cz

svátek má , 6.7. 2020
07.03. 11

ČLENY

Pravidla používání členu neurčitého, určitého a podstatná jména, se kterými není člen užíván. Výklad, procvičení, využití v písemném projevu. SERRJ B2
Žáci si zopakují a rozšíří znalosti pravidel užívání členů včetně podstatných jmen, se kterými není člen užíván. Procvičí používání členů ve cvičeních, v úryvku z literárního textu i ve vlastním písemném projevu.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora