jazykyinteraktivne.cz

svátek má Dorota, 26.2. 2020
29.03. 11

Internet

Základní pojmy, vyhledávání informací, možnosti komunikace, ochrana soukromí a bezpečnosti, procvičení v ústním a písemném projevu. SERRJ B2
Slovní zásoba, definice, funkce internetu - postup při vyhledávání informací a jejich zdroje, typy komunikace, porovnání živé a elektronické komunikace, antivirové programy. Náměty pro brainstorm, monolog a článek.
Úroveň: B2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora