jazykyinteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2020
07.08. 11

Druhy médií

Média v našem životě. Rozlišení druhů médií. Slovní zásoba z oblasti: knihy, tisk, televize - film, počítač a internet. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A1.
Rozšíření slovní zásoby z oblasti médií. Popis jednotlivých druhů médií. Zajímavosti o filmu, knihách a čtení. Tisk, počítač, internet - často používaná slovní zásoba a spojení. Prohloubení jazykových dovedností a procvičení konverzace.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora