jazykyinteraktivne.cz

svátek má Jindřich, 15.7. 2020
07.08. 11

Orientace ve městě

Orientace ve městě - kulturní a sportovní zařízení. Informace a slovní zásoba spojená s místním úřadem. Stupeň obtížnosti podle SERRJ A2.
Slovní zásoba týkající se sportu - sportoviště ve městě, druhy sportů. Kultura - návštěva divadla. Místní úřad - popis a struktura. Rozvoj řečových dovedností, konverzace. Procvičení souvisejících gramatických struktur.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora