jazykyinteraktivne.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2021
16.09. 11

Přímá a nepřímá řeč, časová souslednost

Pravidla a interaktivní úlohy na procvičení převodu z řeči příme na řeč nepřímou. Úroveň podle SERRJ A2.
Interaktivní úlohy na procvičení změny časů u převodu z řeči přímé na řeč nepřímou. Jedná se o pravidlo souslednosti časové, které se liší od českého jazyka. Studenti procvičují v různých formách interaktivních cvičení posun časů mezi přímou a nepřímou řečí. Rozvíjí schopnost používání gramatických pravidel jak v písemném tak ústním projevu.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora