jazykyinteraktivne.cz

svátek má Tadeáš, 30.10. 2020
19.07. 12

Le gérondif

Tvoření přechodníku a jeho využití v praxi.
Výukový materiál žáky seznamuje s tvořením přechodníku pravidelných a nepravidelných sloves a s jejich využitím v praxi. Žáci se učí rozpoznat, za jakých podmínek je možné přechodník použít. Dále je k procvičení využit magický tunel a hra „piškvorky“. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce a znalostí v oblasti gramatiky.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora