jazykyinteraktivne.cz

svátek má Tadeáš, 30.10. 2020
25.05. 11

Souslednost časová

Výukový materiál obsahuje výklad o typech souvětí v indikativu ve francouzštině (hlavní věta v přítomném i v minulém čase), přiřazování správných slovesných tvarů podle hlavní věty, vytváření souvětí s hlavní větou v minulém čase. Ve druhé části je výklad o nepřímé řeči, cvičení na převod řeči přímé do nepřímé a obráceně.
Výukový materiál obsahuje výklad o typech souvětí v indikativu ve francouzštině (hlavní věta v přítomném i v minulém čase), přiřazování správných slovesných tvarů podle hlavní věty, doplňování vět vedlejších v obou variantách, vytváření souvětí s hlavní větou v minulém čase. Ve druhé části je výklad o nepřímé řeči, cvičení na převod řeči přímé do nepřímé a obráceně.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora