jazykyinteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2020
01.11. 11

Obchody a jejich sortiment

Počáteční slovní zásoba k tematickému okruhu "Obchody, sortiment". Úroveň podle SERRJ: A1
Počáteční slovní zásoba k tematickému okruhu "Obchody, sortiment". Seznámení se základní slovní zásobou, interaktivní cvičení, jejichž cílem je procvičení a upevnění probraného učiva, rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v rámci dané jazykové úrovně.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora