jazykyinteraktivne.cz

svátek má Amálie a Libuše, 10.7. 2020
01.03. 12

Goethe, Schiller

Interaktivní průvodce životem Johanna Wolfganga von Goethe a Friedricha von Schiller, jejich literární a dramatickou tvorbou z období tzv. "Sturm und Drang" a "Výmarské klasiky". Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur. (B1)
Expozice a fixace základních životopisných dat Johanna Wolfganga von Goethe a Friedricha von Schiller, názvů a stručných obsahů vybraných literárních a dramatických děl obou autorů z období tzv. "Sturm und Drang" ("Bouře a touha, popř. vzdor") a "Výmarské klasiky". Myšlenky a společenský význam těchto německých velikánů. Fixace tematické slovní zásoby z literatury a dramatu. Fixace vybraných gramatických struktur, zejména préterita sloves, použití zkratek a genitivu vlastních jmen osob.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora