jazykyinteraktivne.cz

svátek má Zlata, 25.9. 2020
18.05. 12

Politický systém Německa

Interaktivní seznámení s politickým systémem Spolkové republiky Německo na spolkové a zemské úrovni.Tematická slovní zásoba. Fixace trpného rodu. (B1)
Expozice a fixace politického systému Spolkové republiky Německo na spolkové a zemské (republikové) úrovni, tj. Základního zákona, volebního práva a voleb do parlamentu, Spolkového sněmu, Spolkové rady, zákonodárství, Spolkového shromáždění, úřadu spolkového prezidenta, úřadu spolkového kancléře, spolkové vlády a ministerstev, zemských parlamentů a vlád spolkových republik a parlamentních politických stran. Upevnění tematické slovní zásoby. Fixace gramatické struktury, tj. trpného rodu.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora