jazykyinteraktivne.cz

svátek má Miroslava, 5.4. 2020
04.10. 12

Výuka - hodina

Interaktivní výuka vybraných učebních předmětů vedená v německém jazyce, tj. vybrané činnosti a pomůcky vyučujících a žáků v daných hodinách. Základní tematická slovní zásoba. Fixace tázacích zájmen, popř. tázacích zájmenných příslovcí, a časování způsobového slovesa "können". (A1)
Expozice a fixace základní tematické slovní zásoby ve vztahu k výuce vybraných učebních předmětů, tj. výrazů pro činnosti a pomůcky vyučujících a žáků v hodinách němčiny, literatury, pracovních činností, angličtiny, výtvarné výchovy, informatiky, zeměpisu, občanské výchovy, tělesné výchovy, chemie, dějepisu, hudební výchovy, fyziky, matematiky, biologie a výrazů pro činnosti o přestávce. Fixace vybraných gramatických struktur, tj. tázacích zájmen, popř. tázacích zájmenných příslovcí, a časování způsobového slovesa "können".
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora