jazykyinteraktivne.cz

svátek má Kamila, 31.5. 2020
22.10. 12

Préteritum a perfektum pravidelných sloves

Opakování a procvičení minulého času pravidelných sloves - préterita a perfekta. Úroveň dle SERRJ - A2.
Opakování a procvičení minulého času pravidelných sloves - préterita a perfekta. Časování sloves v préteritu a perfektu, odhalení chybných tvarů sloves v minulém čase. Převod vět z přítomného času do minulosti. Závěrečné opakování formou soutěže.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora