jazykyinteraktivne.cz

svátek má Matouš, 21.9. 2020
09.09. 10

Zavislý infinitiv

Používání závislého infinitivu po podstatných jménech. Úroveň podle SERRJ: A2.
Žáci si mají osvojit používání závislého infinitivu po podstatných jménech. Nejprve si mají uvědomit daný jev v mateřštině: podstatné jméno tvoří s infinitivem skladební dvojici.Dále žáci porovnávají skladební dvojice české a německé. Jsou vedeni k vyvozování pravidel a k tvorbě vět za pomoci materiálu v nabídce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora