jazykyinteraktivne.cz

svátek má Kamila, 31.5. 2020
10.05. 12

Rodina a příbuzenské vztahy

Základní znalosti členů rodiny, procvičení přídavných jmen souvisejících se vztahy v rodině či v určité věkové kategorii. Zopakování přivlastňovacích zájmen, podstatných jmen ve 2.pádě. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
Základní znalosti členů rodiny , rozšířené o méně používané výrazy, procvičení přídavných jmen souvisejících se vztahy v rodině či v určité věkové kategorii. Zopakování přivlastňovacích zájmen , podstatných jmen ve 2.pádě. Slovní zásoba , pracovní list, procvičení.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora