jazykyinteraktivne.cz

svátek má Matouš, 21.9. 2020
18.12. 12

Vedlejší věty podmínkové

Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičení vedlejších vět podmínkových. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičení vedlejších vět podmínkových (reale a irreale Konditionalsätze). Žáci procvičí základní spojky a spojovací výrazy "wenn", "falls", vorausgesetzt, dass" a "unter der Voraussetzung, dass", stejně tak věty bezespoječné.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora