jazykyinteraktivne.cz

svátek má René, 28.11. 2020
07.02. 13

Rozvrh hodin

Procvičování základní slovní zásoby z tématického okruhu škola, rozvrh hodin, práce s autentickým materiálem. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
Práce se slovníkem papírovým nebo internetovým, procvičování čtení s porozuměním, jako rozšiřující a doplňující aktivita poslechová cvičení.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora