jazykyinteraktivne.cz

svátek má Kamila, 31.5. 2020
01.11. 10

Preteritum

Upevňování a procvičování tvarů préterita sloves. Fixace slovosledu préterita. Tvorba souvislého textu v préteritu. Úroveň podle SERRJ: A2
Procvičování a upevňování tvarů préterita sloves slabých, silných a smíšených. Samostatná aktivita pro préteritum modálních sloves. Fixace slovosledu ve větach s modály. Tvorba souvislého textu v minulosti. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora