jazykyinteraktivne.cz

svátek má Soňa, 28.3. 2020
23.11. 10

Volný čas

Žáci se seznámí se slovíčky a gramatikou, která se vztahuje k tématu-volný čas. SERRJ A1
Žáci si zde opakují časové údaje ve spojitosti s režimem dne, seznamují se s německými výrazy pro různé typy hodin. Učí se vyprávět o své režimu dne, o volnočasových aktivitách, popsat jednotlivé fáze dne a spojovat s nimi určité typické činnosti.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora