jazykyinteraktivne.cz

svátek má Soňa, 28.3. 2020
06.12. 10

Systém německých sloves

Žáci se učí rozdělit slovesa podle německého systému. SERRJ A1
Žáci se zde seznamují se základním rozdělením systému německých sloves, seznamují se se slovesy slabými, silnými, smíšenými, pomocnými a způsobovými. Žáci se učí slovesa časovat a rozlišovat správné tvary. Opakují si tímto způsobem sovesa, která již znají a seznamují se se slovesy novými. Žáci se učí zařadit slovesa do skupin, do kterých patří.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora