jazykyinteraktivne.cz

svátek má Matouš, 21.9. 2020
23.11. 10

Předložky s genitivem

Žáci se seznamují s nejfrekventovanějšími předložkami s 2. pádem v němčině. Sešit je koncipován pro úroveň A2.
Žáci se seznámí s nejfrekventovanějšími německými předložkami s genitivem. Pozornost se věnuje rozlišení významu předložek wegen a während i rozlišení příslovečného určení místa a příčiny. V sešitě se nacvičují rovněž přeložky trotz a statt a v závěru se představí některé předložky s místním významem.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora