jazykyinteraktivne.cz

svátek má Ludvík, 19.8. 2019
14.11. 10

Sportovní odvětví a aktivity

Tematický okruh "Sportovní odvětví a aktivity" charakterizuje jednotlivé druhy sportu a olympijské hry. Dochází k rozvoji jazykové interakce. Úroveň A2.
Slovní zásoba k tematickému okruhu "Sportovní odvětví a aktivity" - popis obrázků, přiřazování, doplňování. V rámci tematického okruhu dochází k rozvoji jazykové interakce a řečových dovedností.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora