jazykyinteraktivne.cz

svátek má Zlata, 25.9. 2020
26.11. 10

Orientace ve městě

Materiál seznamuje se slovní zásobou, která je procvičována širokou škálou cvičení. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1
Slovní zásoba k městu a orientaci v něm. Procvičení pomocí obrázků, tříděním dle členů, doplňování slov dle obsažených písmen. Soutěž zaměřená na jednotlivé budovy, instiuce, které se ve městě běžně nacházejí. Krátké představení jednoduché slovní zásoby k orientaci ve městě a jednoduchý popis trasy podle plánku.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora