jazykyinteraktivne.cz

svátek má Soňa, 28.3. 2020
13.12. 10

Préteritum

Seznámení žáků s préteritem u silných a slabých sloves.SERRJ A1
Žáci se zde seznamují se základním rozdělením sloves na silná a slabá a s jejich stručným popisem. Učí se časovat v préteritu slabá i jednoduchá slovesa silná. Ve cvičeních tohoto výukového materiálu se žáci naučí jednotlivé tvary těchto sloves a také jejich použití ve větách.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora