jazykyinteraktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2020
20.12. 10

Vánoce - interkulturelně

VM je určen pro žáky úrovně B1 podle SERRJ. Ve VM si žáci zopakují základní slovní zásobu týkající se vánočních tradic v České republice. Dále jsou žáci seznámeni s tradicemi různých dalších států (bytosti, které jsou spojeny s rozdáváním dárků, tradiční vánoční pokrmy, písně)
Úvod VM je věnován základním informacím o Vánocích, následuje opakování základní slovní zásoby, která se týká českých vánočních tradic. V další části VM jsou studující seznámeni s bytostmi, které jsou spojeny s rozdáváním dárků v různých zemích, prostor je věnován též tradičním štědrovečerním pokrmům a vánočním písním.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora