jazykyinteraktivne.cz

svátek má Nina, 24.10. 2020
21.01. 11

Vazby přídavných a podstatným jmen

Žáci poznají předložkové vazby vybraných jmen. Podle úrovně SERRJ B1.
V sešitě se žáci seznámí s předložkovými vazbami vybraných podstatných a přídavných jmen. Mají si uvědomit souvislost vazeb slovesných s vazbami z nich odvozených jmen. Sešit upozorňuje na různost vazeb slov "sich interessieren, interessiert a das Interesse". Sešit obsahuje i upevňovací cvičení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora