jazykyinteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2019
17.12. 10

Perfektum

Opakování složeného minulého času - perfekta. A2.
Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, užití pomocných sloves haben a sein, práce s chybou.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora