jazykyinteraktivne.cz

svátek má Bartoloměj, 24.8. 2019
20.12. 10

Skloňování bez členu

VM je zaměřen na opakování skloňování přídavných jmen po členu nulovém. VM je určen studujícícm úrovně B1 podle SERRJ a probrán by měl být během jedné vyučovací hodiny.
Úvodní list VM je věnován zopakování skloňování ve všech pádech čísla jednotného i množného. Další listy jsou koncipovány jako různá cvičení, kde žáci doplňují buď různé tvary přídavných jmen, nebo překládají celé věty, ve kterých je tento jev procvičován
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora